Ako správne investovať

Na tejto stránke nájdete vysvetlenie a základné princípy investovania. Nebojte sa, nie je to nič zložité. Ak Vám niečo nebude jasné, môžete nás kontaktovať a my Vám radi poskytneme bližšie informácie.

Čo je investícia

Čo je investícia

Investovanie je činnosť zameraná na umiestňovanie finančných prostriedkov do rôznych nástrojov či aktív s cieľom ich vyššieho zhodnotenia. Zároveň slúži na vytváranie rezervy do budúcnosti.

Investovanie so sebou prináša aj riziká. Spravidla platí, že čím je výnos potenciálne vyšší, tým vyššie riziko podstupujete. Ak investíciu rozdelíte do viacerých aktív, znížite aj jej riziko.
Investovaním sa vzdávate okamžitej spotreby v prospech budúcej spotreby. Investícia môže mať podobu cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, fondy. Ďalšie formy investícií môžu byť vzácne kovy, nehnuteľnosti, umelecké či zberateľské diela. Investované prostriedky Vám môžu prinášať dodatočné príjmy vo forme dividendy, úrokov alebo výnosov z nájmu. 

Prečo investovať

Prečo investovať?

Investujete preto, aby ste zvýšili svoju spotrebu v budúcnosti. Investovaním tiež môžete ochrániť peniaze pred znehodnotením ich kúpnej sily, teda pred infláciou. Investovanie predstavuje spôsob zvýšenia hodnoty majetku v čase. Vytvárate si ním rezervu na ďalšie obdobia života, prípadne zachovávate hodnotu a budujete majetok pre ďalšie generácie.

Investovať jednorazovo alebo postupne?

Oboje má zmysel. Jednorazové investovanie má najväčší význam, ak disponujete väčším objemom voľných finančných prostriedkov a našli ste dobrú investičnú príležitosť. Sú produkty, ktoré si vyžadujú jednorazovú investíciu, napríklad kúpa nehnuteľnosti alebo dlhopisu. V takomto prípade sa zhodnocuje celá investícia od začiatku a nepodlieha veľkým výkyvom v krátkom čase.

Pravidelné investovanie je vhodné predovšetkým na postupné budovanie majetku v čase alebo ako spôsob časovania vstupu do investičnej príležitosti. Pravidelné investovanie znižuje riziko zlého načasovania investície a zároveň eliminuje emocionálne rozhodnutia. Pri dynamickejších formách investícií, kde sú výkyvy hodnoty väčšie a nepravidelné, existuje riziko nesprávneho načasovania investície, zvlášť ak akciové trhy dosahujú maximá, ekonomika spomaľuje alebo hrozia geopolitické riziká. V tomto prípade je dobrá stratégia pravidelného investovania, kde si vytvárate priestor na budúce zhodnotenie investícií.

Investovať jednorazovo alebo postupne?

Investičný horizont

Investičný horizont

Každý investor pristupuje k riziku iným spôsobom. Pred samotnou investíciou je potrebné sa zamyslieť, ako budem reagovať, ak príde napríklad k poklesu hodnoty mojej investície.

Tým si definujem, či sa považujem za konzervatívneho, vyváženého, rastového alebo dynamického investora. Dôležitým faktorom pre výber vhodnej investície je tiež časový horizont, v ktorom chcem investovať. Čím je môj horizont dlhší, tým väčšia je pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku. Investori s kratším investičným horizontom by sa mali vyhýbať rizikovým aktívam a investíciám.

Konzervatívny investor

Vyhľadáva hlavne ochranu investovaného kapitálu a nízke kolísanie hodnoty investície. V portfóliu by mali prevládať menej rizikové investície. 

Vyvážený investor

Preferuje stabilitu, ale zároveň chce čiastočne participovať na zhodnocovaní rizikovejších aktív. 

Rastový investor

Disponuje dlhším investičným horizontom, akceptuje vyššie kolísanie hodnoty investície a očakáva výraznejší rast jej hodnoty. 

Dynamický investor

Je rizikovo orientovaný, očakáva vysoké zhodnotenie svojej investície a je ochotný akceptovať výraznejšie kolísanie jej hodnoty. Zároveň je schopný niesť riziko prípadnej realizovanej straty.

Prečo investovať

Prečo fondy od J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI?

Atraktívny výnos

Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme pri ich vzniku a dlhodobo ich sledujeme.

Predvídanie rizík

Investujeme len do toho, čo detailne poznáme. Tu sme doma, a preto naše investície smerujeme primárne do Slovenskej a Českej republiky.

Kvalita nad kvantitou

Vytvorili sme len niekoľko fondov, ktoré majú jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Ako začať s investíciou do fondov v našej ponuke

01
Staňte sa
klientom J&T

Uzatvorte s J&T BANKOU rámcovú zmluvu a automaticky Vám bude založený aj bežný účet.

02
Vytvorte si
finančnú rezervu

Aby ste mohli začať investovať preveďte peňažné prostriedky na svoj bežný účet v J&T BANKE.

03
Investujte
 

Investujte svoje prostriedky do podielových fondov v správe J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI.

Chcem Investovať

Alebo navštívte obchodné miesto j&t investičnej spoločnosti

River Park

Dvořákovo nábrežie 8 
811 02 Bratislava
Slovenská republika