Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Podrobné informácie o postupoch spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti nájdete v dokumente „INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV“.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov ohľadom spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia svojich práv pri ochrane osobných údajov môžete kontaktovať našu spoločnosť niektorým z nasledovných spôsobov:

  • e-mailom: oou@jtis.sk
  • poštou: J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie č.8, 811 02 Bratislava.

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o spracúvaní osobných údajov