O spoločnosti

 

 

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. je slovenská akciová spoločnosť založená v roku 2021. Na základe povolenia NBS je oprávnená vytvárať a spravovať alternatívne investičné fondy a zahraničné investičné fondy. Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7250/B a bolo jej pridelené IČO: 53 859 111.

Činnosť depozitára podielových fondov v správe J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. vykonáva 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 501/B.

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny J&T. Keďže skupina je aktívna v mnohých oblastiach finančnej sféry, prostredníctvom svojich spoločností poskytuje klientom široký rozsah služieb na základe ich individuálnych potrieb. Pri svojej činnosti a investičnej stratégii spoločnosť v čo najväčšej miere prihliada na investičné predstavy investorov, na základe ktorých flexibilne prispôsobuje aj portfólio fondov pod jej správou.

 

Predstavenstvo

Ing. Anna Macaláková

  Ing. Anna Macaláková

    predsedníčka predstavenstva

Ing. Ondrej Segeč

Ing. Ondrej Segeč

 člen predstavenstva

Ing. Tomáš Janík

  Ing. Tomáš Janík

    člen predstavenstva

 

Dozorná rada

  Ing. Jozef Tkáč

    predseda dozornej rady

  Ing. Tomáš Klimíček

    člen dozornej rady

  Ing. Michal Kubeš

    člen dozornej rady