Aktuality21.12.2023

Oznámenie o stanovení rozhodujúceho dňa

Oznámenie o stanovení rozhodujúceho dňa

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 53 859 111, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7250/B (ďalej len „Spoločnosť“) oznamuje, že predstavenstvo Spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 14.12.2023 stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov z majetku podielového fondu J&T PROFIT EUR zmiešaný  o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.  (ďalej len „Fond") za rok 2023 podľa príslušných ustanovení platného štatútu Fondu na dátum 02.01.2024.

 


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Novinky a aktuality

Zobraziť všetky