Aktuality02.11.2023

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. upozorňuje na podozrivé konanie

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. upozorňuje na podozrivé konanie zo strany neznámeho subjektu zneužívajúceho obchodné meno, IČO a obchodnú značku spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. značka B 1731 2 /ďalej ako „J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s./.

Subjekt vystupujúci pod označením „JTIS Group“ pri propagácii svojich služieb zneužíva identitu spoločnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ktorá na podozrivé konanie osôb konajúcich v mene tohto subjektu upozorňuje na svojej webovej stránke www.jtis.cz.  

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. v poslednej dobe rovnako zaznamenala, na základe podnetov verejnosti, podozrivé konanie zamerané na fyzické osoby prostredníctvom osôb vystupujúcich pod označením „JTIS Group“.

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. sa dištancuje od týchto aktivít a osobám, ktoré obdržali ponuku v mene „JTIS Group“ na akékoľvek investície, neodporúča s osobami konajúcimi v mene tohto subjektu ďalej komunikovať, uzatvárať zmluvy ani realizovať akékoľvek transakcie.

Ak už z Vašej strany došlo k odoslaniu peňažných prostriedkov v nadväznosti na ponuku od „JTIS Group“, prípadne s ňou spriaznených osôb, odporúčame Vám bezodkladne kontaktovať Políciu Slovenskej republiky.


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Novinky a aktuality

Zobraziť všetky