Aktuality29.02.2024

Oznámenie

Upozornenie

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 53 859 111, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7250/B  zaznamenala na základe podnetov verejnosti existenciu webovej stránky www.jtis.info.

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. týmto upozorňuje podielnikov aj širokú verejnosť, že neexistuje žiadna spojitosť medzi uvedenou webovou stránkou a  spoločnosťou J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. ani  jej produktami. Webovým sídlom J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s. je výhradne www.jtis.sk


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Novinky a aktuality

Zobraziť všetky