Aktuality03.07.2023

Býčia prevaha na Wall Street je späť

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku sa minulý týždeň vrátili k rastu, keď na nich prevážili názory, že ekonomika Západu by sa mala napriek určitému spomaleniu vyrovnať aj s prísnejšou menovou politikou pri presvedčivých signáloch ústupu inflačných tlakov. Na ochotu podstupovať riziko na trhoch preto nemali zásadné vplyvy ďalšie vystúpenia šéfa Fedu Jay Powella a prezidentky ECB Christine Lagardovej (a ďalších centrálnych bankárov na sympóziu v portugalskej Sintre) o potrebe ďalej zvyšovať úrokové sadzby. Zverejnenie lepších ako očakávaných makrodát v kombinácii s jastrabím slovníkom predstaviteľov centrálnych bánk sa však pretavilo do rastu dlhopisových výnosov. Robustné americké makrodáta, ktoré zvyšujú šancu, že Fed doručí do konca roka po júnovej pauze ďalšie dve zvýšenia sadzieb po 25 bodoch, znamenali tlaky na posilnenie dolára, ktoré však boli offsetované jasným ústupom inflačných tlakov, čo nakoniec vyústilo len do stagnácie kurzu EUR/USD okolo 109 centov. Zlato ostalo pod tlakom a miestami sa dokonca ponorilo pod 1 900-dolárovú métu k štvormesačným minimám. Stála za tým kombinácia zvýšenej ochoty podstupovať riziko, zverejnenia pozitívnych amerických makrodát a inflačných reportov, ktoré hovoria o pokračovaní disinflačných trendov, a to pri jastrabom tóne centrálnych bankárov. Ropa si pripísala striedme zisky, keď obava zo slabého dopytu po nej pri signáloch vädnutia globálneho ekonomického rastu bola zatienená zverejnením robustných amerických dát, revíziou amerického dopytu po rope za apríl smerom nahor a poklesom amerických komerčných zásob ropných produktov.

Akciové trhy

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku sa minulý týždeň vrátili k rastu so ziskom širokého amerického indexu SP 500 vo výške 2,3 percenta, technologický index Nasdaq Composite pridal 2,2 percenta, pričom paneurópsky index STOXX 600 rástol o 1,9 percenta. Medzi trhovými hráčmi prevážili názory, že ekonomika Západu by sa mala napriek určitému spomaleniu vyrovnať aj s prísnejšou menovou politikou pri presvedčivých signáloch ústupu inflačných tlakov. Tento pohľad bol podporený aj zverejnením viacerých solídnych najmä amerických makrodát vrátane revízie rastu HDP za prvý kvartál výrazne nahor spolu s inflačnými reportmi z USA aj eurozóny, ktoré jasne signalizovali, že tempo rastu spotrebiteľských cien sa vskutku spomaľuje a výhľadovo by sa tento azimut nemal meniť. Na ochotu podstupovať riziko na trhoch preto nemali zásadné vplyvy ďalšie vystúpenia šéfa Fedu Jay Powella a prezidentky ECB Christine Lagardovej (a ďalších centrálnych bankárov na sympóziu v portugalskej Sintre) o potrebe ďalej zvyšovať úrokové sadzby. Tieto postoje boli známe a neboli vnímané ako prekvapenie.

Dlhopisové trhy

Zverejnenie lepších ako očakávaných makrodát v minulom týždni, neoblomný jastrabí slovník predstaviteľov centrálnych bánk a zvýšená ochota podstupovať riziko znamenali rast výnosov na dlhopisových trhoch, ktoré do značnej miere prehliadli, že inflačné tlaky ďalej pokračujú v ústupe. Jednoducho robustnejšie makroprostredie a silné trhy práce do určitej miery zlepšujú prospekty doručenia ďalších zvýšení sadzieb centrálnymi bankami. 10-ročný americký výnos rástol na týždennej báze o 10 bázických bodov na 3,84 percenta pri 4-bodovom posune nemeckej „desiatky“, kde predsa len zaúradovali obavy z pokračovania chudobného ekonomického rastu. Odraz výnosov štátnych dlhopisov znamenal aj určitý pokles cien v korporátnom segmente. 

Komoditné trhy

Ropa sa v minulom týždni vymanila z predajných tlakov prameniacich najmä z toho, že pokračovanie v sprísňovaní menovej politiky centrálnymi bankami sa pretaví do prílišného spomalenia ekonomického rastu a zvoľnenia rastu dopytu po komodite. Hoci predstavitelia centrálnych bánk z oboch brehov Atlantického oceánu si udržali aj minulý týždeň, predovšetkým počas konferencie v portugalskej Sintre, jastrabí slovník tvrdiac, že práca ohľadne skrotenia inflácie ešte nie je dokončená, na trhu s ropou prevážili iné faktory. Obchodníci sa priklonili k myšlienke, že americká aj európska ekonomika by si mali poradiť aj s prísnejšou menovou politikou a nemali by výrazne spomaliť tempo ekonomického rastu. Tento pohľad bol podporený aj zverejnením viacerých solídnych amerických makrodát vrátane revízie rastu HDP za prvý kvartál výrazne nahor. Plusom pre ropu bol aj výrazný pokles jej amerických komerčných zásob za ostatné zverejnené obdobie. Navyše americká energetická agentúra EIA spätne revidovala nahor dopyt po ropných produktoch za apríl. A napokon v závere týždňa boli zverejnené konštruktívne inflačné reporty zo Spojených štátov aj eurozóny, ktoré hovoria o pokračovaní ústupu inflačných tlakov, čo znižovalo akútnosť sprísňovania menovej politiky.  Ropa reagovala na tieto správy posunom nahor zhruba o jedno percento na týždennej báze, keď benchmark WTI sa vrátil nad 70-dolárovú métu a Brent zatváral mierne nad 75-dolárovou hranicou. Zlato ostalo pod tlakom a miestami sa dokonca ponorilo pod 1 900-dolárovú métu k štvormesačným minimám. Stála za tým kombinácia zvýšenej ochoty podstupovať riziko, zverejnenia pozitívnych, najmä amerických makrodát a inflačných reportov, ktoré hovoria o pokračovaní disinflačných trendov. Navyše reprezentanti centrálnych bánk si udržujú ostrý jastrabí slovník a dlhopisové výnosy sa odrážajú. 

Devízové trhy

Zverejnenie série robustných amerických makrodát, ktoré zvyšujú šancu, že Fed doručí do konca roka po júnovej pauze ďalšie dve zvýšenia sadzieb po 25 bodoch (čo jasne deklaroval jeho šéf Jerome Powell, ale aj ďalší predstavitelia centrálnej banky), znamenalo tlaky na posilnenie dolára, ktoré však boli offsetované jasným ústupom inflačných tlakov v USA, čo nakoniec vyústilo len do stagnácie kurzu EUR/USD okolo 109 centov. Na eurovej strane cítiť výraznejšie chladnutie ekonomiky, čo však dáva šancu na to, že ECB nakoniec nemusí pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, keďže pri raste HDP okolo nuly by sa mohol rast spotrebiteľských cien spomaliť viac, ako teraz trhy (a ECB) predpokladajú.

Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Novinky a aktuality

Zobraziť všetky