Aktuality13.03.2023

Pád Silicon Valley Bank sťahoval Wall Street nadol

Americké akciové burzy majú za sebou najhorší týždeň od leta minulého roka, keď ich nadol najskôr sťahoval posun trhových očakávaní smerom k vyšším základným úrokovým sadzbám Fedu, ktoré budú držané po dlhšie obdobie, a potom nervozita okolo pádu Silicon Valley Bank s rizikom narušenia dôvery v bankový sektor a spustenia masívneho výberu depozít z neho, čo by mali problém zvládnuť aj zdravé banky v systéme frakčných rezerv. Ide o najväčší bankový krach od finančnej krízy pred 15 rokmi po tom, ako inštitúciu prinútil odlev depozitov predať časť svojho dlhopisového portfólia s výraznými stratami aj pre škandalózne nezaisťovanie sa proti úrokovému riziku. Následne sa pritom nedokázala rekapitalizovať. Trhoví hráči sa začali obávať, či by podobný osud v prípade panického vyberania vkladov nemohol hroziť aj iným bankám, kde by nechránení veritelia mohli prísť o hotovosť, čo by vyústilo do ekonomického šoku. Stres okolo zatvorenia banky sa pretavil do úteku do bezpečia štátnych dlhopisov, odrazu cien zlata a paradoxne do oslabenia amerického dolára, keď klesla pravdepodobnosť, že Fed by mohol zvýšiť tempo sprísňovania menovej politiky naspäť na 50-bodové kroky. Prispelo k tomu aj zverejnenie februárového nonfarm payrolls reportu z amerického trhu práce, ktorý naznačil jeho určité chladnutie. Ropa bola v defenzívne, keď sa obchodníci sústreďovali najmä na dobre zásobený trh a citlivo reagovali na správy, že americká administratíva prosí veľké západné obchodné domy ako Vitol či Trafigura, aby opäť začali obchodovať ruskú ropu.

Akciové trhy

Hlavné svetové akciové trhy sa minulý týždeň dostali pod intenzívny predajný tlak a Wall Street zaknihovala dokonca najhorší týždeň od leta 2022, keď index S&P 500 stratil 4,6 percenta. Za výpredajmi stáli dva rozdielne faktory. V úvode týždňa išlo o započítavanie „higher for longer“, teda o posun trhových očakávaní smerom k vyšším základným úrokovým sadzbám centrálnych bánk, ktoré budú držané dlhšie obdobie, čo vystreľovalo dlhopisové výnosy nahor (a dusilo akciové trhy) pri spomaľovaní dizinflačného vývoja. Toto prestavovanie očakávaní podporil aj šéf Fedu Jay Powell vo svojom pravidelnom polročnom vystúpení pred Kongresom, kde sa prezentoval jastrabo prijatým slovníkom o tom, že terminálna úroveň úrokových sadzieb cyklu uťahovania menovej politiky bude pravdepodobne vyššia ako pôvodné prognózy (čo trh už tušil), no zároveň nevylúčil návrat k agresívnejšiemu tempu zvyšovania menovopolitickej reštrikcie naspäť na 50- bodové kroky. Viac menovopolitickej reštrikcie vyvolávalo obavy, či bude môcť byť dosiahnuté jemné pristátie systémovo dôležitých ekonomík, s ktorým predtým trh až príliš optimisticky počítal. V závere týždňa sa výpredaje ešte zintenzívnili, keď prevzal taktovku druhý faktor (a prvý paradoxne úplne ustúpil do úzadia). Išlo o nervozitu z pádu Silicon Valley Bank, ktorá bola hlavná financujúca banka technologických startupov a veľkosťou bilancie presahujúcou 220 miliárd dolárov 16. najväčšia americká banka. Ide o najväčší krach banky od finančnej krízy takmer pred 15 rokmi a druhý najväčší v americkej histórii po Washington Mutual. Banka sa dostala do problémov po tom, ako ju odlev depozitov (pre spomalenie financovania tech startupov) prinútil predať časť svojho dlhopisového portfólia s výraznými stratami (v dôsledku rastu úrokových sadzieb, voči čomu sa banka vôbec nezaisťovala), čo vyústilo do potreby rekapitalizácie (čo ešte zvýšilo paniku a zintenzívnilo výber klientskych depozít), ktorá sa nepodarila a bola preto regulátormi zatvorená. Problémy banky však vyvolali otázniky, či podobný osud, ak bude rásť tlak na výber klientskych vkladov (v dôsledku narušenia dôvery v banky a spustenia „runu“ na ne a/alebo ich presun do výnosovo atraktívnejších produktov peňažného trhu), nehrozí širšiemu bankovému sektoru. Preto práve regionálne americké banky boli v ostatných dňoch pod intenzívnym predajným tlakom. Hoci na trhu výrazne narástla nervozita (a niet pochýb, že nerealizované straty dlhopisových portfólií nesie väčšina bánk), je potrebné povedať, že Silicon Valley Bank bola špecifická, keď sa ukazuje, že k jej pádu prispel najmä zlý systém riadenia aktíva a pasív a v podstate nulové zaisťovanie proti úrokovému riziku (na rozdiel od väčšiny ostatných veľkých bánk, ktoré sa zaisťovali, čím limitovali svoje straty). Cez víkend sa americké ministerstvo financií rozhodlo, že bude garantovať 100 percent všetkých vkladov v Silicon Valley Bank (a nielen tých do výšky 250-tisíc dolárov, ktoré spadali pod systém ochrany vkladov), ako aj Signature Bank (ktorú regulátory zatvorili cez víkend), a Fed spustil špeciálny refinančný program pre banky, ktoré by čelili tlakom na odlev depozít s cieľom zastavenia šírenia nákazy a paniky, čo by mohlo tento týždeň upokojiť trhy. Ten by mali problém pri systéme frakčných rezerv zvládnuť aj inak zdravé banky. Vývoj okolo Silicon Valley Bank úplne zatienil fakt, že februárový nonfarm payrolls report pod „svojou kapotou“ ukázal určité slabiny amerického trhu práce a signály jeho ochladzovania, čo by znižovalo tlak na to, aby Fed opäť zvýšil tempo sprísňovania menovej politiky na 50 bázických bodov.

Dlhopisové trhy

Vývoj na dlhopisových trhoch mal v minulom týždni dva rozdielne polčasy. V jeho prvej polovici boli ceny dlhopisov pod tlakom a výnosy, najmä krátke konce výnosových kriviek na oboch brehoch Atlantiku, mali tendenciu sa posúvať na multiročné maximá na najvyššie úrovne od finančnej krízy spred 15 rokov. V tom čase ďalej pokračoval posun trhových očakávaní smerom k vyšším základným úrokovým sadzbám centrálnych bánk, ktoré budú držané dlhšie obdobie (oproti predchádzajúcim predpokladom). Výrazne k tomu prispel aj jastrabí slovník šéfa Fedu Jerome Powella pred americkým Kongresom, keď naznačil, že terminálna úroveň sadzieb Fedu bude vyššia, ako si centrálna banka pôvodne myslela, a tempo zvyšovania sadzieb sa môže opätovne zvýšiť na 50 bázických bodov z aktuálneho 25-bodového tempa. A to vzhľadom na lepší ako očakávaný makroekonomický vývoj a silný trh práce, čo by mohlo limitovať spomaľovanie inflačných tlakov. V druhej polovici týždňa však nastal rázny obrat na dlhopisových trhoch. Krátky koniec americkej výnosovej krivky klesol pri dvojročnej splatnosti za dva obchodné dni pred víkendom o 46 bázických bodov na 4,58 percenta, čo je najväčší dvojdenný pokles od finančnej krízy v roku 2008. Pritom ešte v stredu sa obchodoval vysoko nad 5-percentnou métou. Výrazný posun nastal aj pri 10-ročnej splatnosti, kde sa výnos ponoril pod psychologickú štvorpercentnú métu o vyše 30 bázických bodov. Obdobný vývoj, hoci s menšou magnitúdou, bol zaznamenaný aj v prípade nemeckých dlhopisových výnosov. Stála za tým panika okolo Silicon Valley Bank, ktorú lokálny regulátor zatvoril pre nedostatočnú úroveň kapitálu po realizácii výrazných strát pri výpredaji svojho dlhopisového portfólia (a neúspechu navýšenia kapitálu) v dôsledku odlevu depozitov najmä technologických firiem. Táto udalosť vyústila do úteku trhových hráčov do bezpečia štátnych dlhopisov. K pádu dlhopisových výnosov prispelo aj zverejnenie februárového nonfarm payrolls reportu z amerického pracovného trhu v úplnom závere týždňa, ktorý medzi riadkami ukázal na jeho ochladzovanie napriek väčšiemu ako očakávanému čistému prírastku pracovných miest. Kombinácia udalostí okolo Silicon Valley Bank a chladnutia amerického trhu práce výrazne redukuje zrýchlenie tempa zvyšovania sadzieb Fedom o 50 bázických bodov, čo reflektoval derivátový dlhopisový trh.

Komoditné trhy

Zlato bolo prvú polovicu minulého týždňa v defenzíve a padlo pod 1 820-dolárovú métu, keď reagovalo na jastrabie vystúpenia hlavy Fedu Jaya Powella v americkom Kongrese, kde naznačil nielen možnosť vyššej terminálnej úrovne sadzieb centrálnej banky (čo už trh istý čas vzhľadom na inflačný vývoj započítaval), ale aj možnosť opätovného dvojkrokového zvyšovania sadzieb o 50 bázických bodov z aktuálneho 25-bodového tempa vzhľadom na lepší ako očakávaný ekonomický vývoj. V druhej polovici týždňa však zlato vymazalo všetky straty a uzatváralo tesne nad 1 870 dolármi. Išlo o reakciu na oslabenie dolára a ostrý pád amerických dlhopisových výnosov. Bola to reakcia na signály prvého ochladzovania amerického pracovného trhu, ktoré naznačil zverejnený februárový nonfarm payrolls report, a stresu okolo zatvorenia Silicon Valley Bank, čo redukuje pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedom. Navyše neistota okolo Silicon Valley Bank prirodzene podporovala útek do „zlatého“ bezpečia. Ropa bola minulý týždeň skôr v defenzívne, keď sa obchodníci sústreďujú najmä na dobre zásobený trh a citlivo reagovali na  správy, že americká administratíva v zákulisí vyzývala veľké západné obchodné domy ako Vitol či Trafigura, aby opäť začali obchodovať ruskú ropu (čo protiruské sankcie formálne nezakazovali, no veľkí hráči preventívne z obáv z amerických pokút a aj z morálnych princípov dávali od nej ruky preč) s cieľom udržať stabilitu dodávok na svetových trhoch a získania lepšej kontroly nad exportmi Moskvy. Ropa preto v minulom týždni stratila necelé štyri percentá a WTI končila pod 77 dolármi a Brent pod 83-dolárovou métou.

Devízové trhy

Euro sa v úvode týždňa dostalo po predajný tlak voči doláru, keď vzájomný výmenný kurz klesol až pod 105,5 dolárového centa. Išlo o reakciu na jastrabí slovník šéfa Fedu Jaya Powella pred Kongresom, keď naznačil, že vrchol zvyšovania úrokových sadzieb centrálnej banky bude pravdepodobne vyšší, ako predpokladala (v ostatnej dot. plot projekcii), a pripustil dokonca, že Fed by sa mohol vrátiť k rýchlejšiemu tempu sprísňovania menovej politiky ako aktuálne uťahovanie po 25 bázických bodoch. A to vzhľadom na robustnosť americkej ekonomiky a lepší ako očakávaný ekonomický vývoj, ktorý by mohol spomaľovať zvoľňovanie inflácie. Vskutku v polovici týždňa derivátový trh započítaval približne 50-percentnú pravdepodobnosť toho, že Fed doručí na tohtomesačnom zasadnutí zvýšenie sadzieb o 50 bázických bodov. Vývoj kurzu EUR/USD sa však v závere týždňa otočil o 180 stupňov a v závere piatkového obchodovania sa končil na úrovni 1,0650, keď sa trh prestal pohrávať s myšlienkou 50-bodového „hiku“. Išlo o reflexiu na dve udalosti. Prvou bol pád Silicon Valley Bank a otázniky, či podobný osud, ak bude rásť tlak na výber klientskych vkladov (a ich presun do výnosovo atraktívnejších produktov peňažného trhu), nehrozí širšiemu bankovému sektoru. Druhou bolo zverejnenie februárového nonfarm payrolls reportu z amerického trhu práce, ktorý nominálne vykázal silnú tvorbu pracovných miest, v detailoch však naznačuje ochladzovanie pracovného trhu. Tieto udalosti by jednoducho mohli Fed odpudiť od opätovného zrýchlenia zvyšovania úrokových sadzieb.

Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Novinky a aktuality

Zobraziť všetky