Aktuality24.04.2023

Stagnácia s pretláčaním sa býkov a medveďov

Hlavné svetové akciové trhy strávili minulý týždeň stagnovaním, keď existujú otázniky nad tým, či sa celkom solídny hospodársky vývoj v úvode roka udrží vzhľadom na to, že reštriktívna menová politika by mohla začať viac hrýzť ekonomiku. Impulzom k pohybu nebol ani štart firemnej výsledkovej sezóny za prvý kvartál, ktorý celkovo nepriniesol žiadne veľké prekvapenia. Absencia jasného názoru na to, kam budú smerovať v najbližších mesiacoch ekonomiky a ako sa bude vyvíjať disinflačný trend, znamenala, že aj dlhopisové výnosy len prešľapovali na mieste. Ústup obáv z negatívneho dosahu bankového stresu na ekonomiky s celkom konštruktívnou atmosférou na trhoch spolu s jastrabo vnímanými vystúpeniami viacerých predstaviteľov Fedu stlačil cenu zlata pod dvetisíc dolárov. Ceny ropy klesli, keď na komoditnom trhu prevážil faktor obáv zo spomaľovania americkej ekonomiky s možnosťou príchodu recesie. Euro sa voči doláru zásadnejšie nepohlo, keď sa nezmenili relatívne očakávania vývoja menových politík aj ekonomík eurozóny a Spojených štátov.

Akciové trhy

Hlavné svetové akciové trhy prešľapovali v minulom týždni nerozhodne na mieste, keď nastalo pretláčanie býčích a medvedích pohľadov na ďalší vývoj, pričom oba v podstate dávali zmysel. Ekonomiky na oboch brehoch Atlantiku sú zatiaľ sčasti prekvapujúco odolné, pri ústupe energetického ponukového šoku, zlepšení dodávateľských reťazcov a zvyknutí na zvýšené úrovne geopolitickej neistoty, pričom nastáva aj zvoľňovanie inflačných tlakov, čo znamená, že väčšinu sprísnenia menovej politiky už centrálne banky doručili. Na druhej strane by sa robustný skutkový stav ekonomík mohol zhoršiť s negatívnym dosahom na ziskovosť firemného sektora, keď sa začne časom viac pretavovať kumulatívny efekt reštriktívnej menovej politiky so sprísnenými úverovými štandardmi, spotrebiteľ má už teraz hlbšie do vrecka pri stále zvýšených inflačných tlakoch. A okrem toho stále nie je úplne jasné, či bude inflácia pokračovať v takom ústupe ako doteraz, keď problém je najmä sektor služieb a silné trhy práce.

Dlhopisové trhy

Dlhopisové výnosy stagnovali v minulom týždni podobne ako akciové trhy, keď obchodníkom jednoducho chýba jasné presvedčenie, ako sa budú v nasledujúcich mesiacoch vyvíjať ekonomiky vyspelých krajín. Na jednej strane, predstihové ukazovatele sa zatiaľ zlepšujú, čo by mohlo tlmiť disinflačný trend a znamenať aj potrebu väčšieho ako predpokladaného utiahnutia menovopolitických oprát kľúčovými centrálnymi bankami. Na druhej strane možno pozorovať v ekonomikách určité „praskliny“. Najmä ťažšiu dostupnosť zdrojov a drahšie financovanie ako výsledok prísnejšej menovej politiky, čo by mohlo ekonomiky pribrzdiť. Okrem toho vidno prvé signály (hoci zatiaľ slabé) chladnutia trhov práce, poklesy maloobchodných tržieb pri páde reálnych disponibilných príjmov domácnosti v dôsledku vysokej inflácie, začiatok poklesu cien nehnuteľností. To všetko by malo zvyšovať averziu voči riziku (ale aj pomáhať brzdiť infláciu).

Komoditné trhy

Zlato sa v ostatných dňoch vrátilo pod 2 000-dolárovú métu, keď celkom konštruktívny sentiment na trhu a odznenie stresu okolo bankového sektora znižovali dopyt po bezpečných prístavoch. Na derivátovom trhu prišlo zároveň k rastu pravdepodobnosti toho, že Fed doručí aspoň jedno zvýšenie sadzieb v nasledujúcich mesiacoch, a redukovali sa očakávania, že v závere roka bude núdzovo znižovať sadzby, k čomu prispeli viaceré jastrabo vnímané vystúpenia predstaviteľov Fedu. Ceny ropy prerušili sériu predchádzajúceho štvortýždňového rastu a v minulom týždni poklesli takmer o šesť percent so zatváracou cenou Brentu tesne pod 82 dolármi a ústupom WTI pod 78 dolárov, keď sa na komoditných trhoch dostali viac do popredia obavy zo spomaľovania ekonomického rastu, najmä v Spojených štátoch, kde by sa mal začať viac prejavovať efekt prudkého zvyšovania úrokových sadzieb Fedom za ostatný vyše rok, čo vyvoláva otázniky nad tempom rastu dopytu po komodite. Mínusom pre ropu bol aj rast komerčných zásob ropy a ropných produktov v USA.

Devízové trhy

Kurz eura sa v minulom týždni konsolidoval tesne pod métou 110 dolárových centov bez zásadnejších pohybov, keď sa vývoj očakávaní ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA aj v eurozóne posúval rovnakým smerom, boli zverejnené predstihové makrodáta PMI, ktoré takisto ukazujú rovnaké smerovanie oboch ekonomík, a existujú podobné otázniky nad pokračovaním hospodárskej robustnosti oboch regiónov po takom rýchlom tempe zvyšovania úrokových sadzieb. 

Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Novinky a aktuality

Zobraziť všetky