Aktuality02.06.2022

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI FINANČNÝCH TRHOV 05/2022

Wall Street zastavila najdlhšiu sériu strát od roku 1923. Nemecký 10-ročný výnos nad 1 percentom pri rekordnej inflácii. Zlato klesá pri raste dlhopisových výnosov a zvyšovaní sadzieb centrálnymi bankami. Ropa s 10-percentným ziskom pre uvoľňovanie čínskych koronalockdownov a ruské embargo. Dolár ustúpil z 20-ročných maxím pri kulminácii americkej inflácie.

Hlavné svetové akciové trhy po turbulentnom obchodovaní končili v máji bez podstatných strát po tom, ako sa začali objavovať prvé signály spomaľovania inflačných tlakov, čo zmiernilo obavy z nutnosti agresívne sprísňovať menovú politiku.

Výnosy amerických dlhopisov sa pri 10-ročnej splatnosti neudržali nad trojpercentnou úrovňou na najvyšších úrovniach od jesene 2018 v reakcii na kulmináciu americkej inflácie a spomaľovanie ekonomickej aktivity. Nemecký 10-ročný benchmark sa dostal nad jedno percento na maximá z leta 2014 pri čoraz presvedčivejšom jastrabom slovníku predstaviteľov ECB, ktorá je pripravená v júli začať cyklus zvyšovania sadzieb.

Zlato pokračovalo už druhý mesiac v zostupnom trende pri raste dlhopisových výnosov a odoberaní menovej akomodácie hlavnými svetovými centrálnymi bankami v kombinácii s určitým poklesom averzie voči riziku.

Ropa trendovala nahor s rádovo 10-percentným rastom na dvojmesačné maximá, pri uvoľňovaní koronalockdownov v Číne a pre uvalenie embarga EÚ na dovozy komodity z Ruska, čo úplne zatienilo obavy zo spomaľovania globálneho ekonomického rastu.

Dolár klesol v priebehu mesiaca z 20-ročných maxím voči košu hlavných svetových mien, keď obchodníci prehodnocovali počet a tempo zvýšení sadzieb Fedom smerom nadol pri prvých znakoch spomaľovania americkej inflácie. Euro sa odrazilo, keď trhy začínajú očakávať väčší počet zvýšení sadzieb ECB pri vysokej úrovni inflácie.

A k c i o v é  t r h y

Wall Street zastavila najdlhšiu sériu strát od roku 1923.

Počas väčšiny mája boli hlavné svetové akciové trhy pod tlakom, pričom smerodajná Wall Street zaznamenala, meraná bluechipsovým indexom Dow Jones, osemtýždňovú šnúru poklesu, najdlhšiu od roku 1923, a široký index S&P 500 klesol miestami pod 4 000-bodovú métu a dostal sa do medvedieho trhu, keď klesol od januárových maxím o vyše 20 percent. Trhy boli vystresované z toho, že uťahovanie menovej politiky Fedu a ďalších centrálnych bánk v dôsledku vysokej inflácie by mohlo spôsobiť tvrdé pristátie miestnych ekonomík. Mínusom pre akcie, špeciálne európske, boli vysoké ceny energií, ako aj prehĺbenie narušených dodávateľských reťazcov pre koronalockdowny v Číne a vojnu na Ukrajine, ktoré pôsobili ako ďalšie protivetry vädnúceho ekonomického rastu. Až v druhej polovici mesiaca prišiel na trhoch obrat a vymazanie väčšiny úvodných strát. Stáli za tým predpoklady, že dynamika inflácie, najmä v Spojených štátoch, by sa mala v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať, čo by malo znížiť tlaky na to, aby Fed musel agresívne zvyšovať sadzby. Navyše trhy vykazovali znaky vysokej prepredanosti, keď klesali bez prerušenia takmer dva mesiace, čo takisto prispelo k odrazu, najmä keď sa makroobraz nezhoršoval, tak ako započítavali klesajúce kurzy akcií. Americký index S&P 500 na mesačnej báze napokon stagnoval pri 1,6-percentnej strate paneurópskeho indexu STOXX 600 a 0,1-percentného zisku MSCI Emerging Markets indexu.

Akciové trhy - prehľad výkonnosti za máj
  Zatváracia hodnota
31. 5. 2022
Máj Od začiatku
roka

Americké akcie: S&P 500 index

4 132,2

0,0 %

-13,3 %

Európske akcie: Euro STOXX 600 index

443,4

-1,6 %

-9,1 %

Čínske akcie: Shanghai Composite index

3 186,4

4,6 %

-12,5 %

Japonské akcie: Nikkei 225 index

27 279,8

1,6 %

-5,3 %

Ruské akcie: Micex index

2 355,8

-3,7 %

-37,8 %

Brazílske akcie: Bovespa index

111 350,5

3,2 %

6,2 %

Indické akcie: Sensex index

55 566,4

-2,6 %

-4,6 %

MSCI Developed World

2 791,0

-0,2 %

-13,6 %

Akcie rozvíjajúcich sa trhov: MSCI Emerging Markets Index

1 077,7

0,1 %

-12,5 %


Dlhopisové trhy

Nemecký 10-ročný výnos nad 1 percentom pri rekordnej inflácii.

Výnosy na dlhopisových trhoch sa v Spojených štátoch aj v eurozóne posúvali v úvode mája systematicky nahor, keď gradoval jastrabí slovník Fedu s poznámkami, že centrálni bankári budú musieť sprísniť menovú politiku až nad neutrálnu úroveň sadzieb, aby skrotili infláciu. Súčasne predstavitelia ECB naznačili, že na júlovom zasadnutí príde k prvému zvýšeniu sadzieb, keď začínalo byť neudržateľné pokračovať v politike nulových úrokov pri inflácii presahujúcej sedem percent, hoci jej zdrojom je najmä ponuková strana ekonomiky a vysoké ceny komodít. K zvyšovaniu sadzieb pristupovali aj mnohé iné významné centrálne banky. 10-ročný americký výnos sa obchodoval miestami nad 3,2 percenta na najvyšších úrovniach od konca roka 2018 a nemecká „desiatka“ sa dostala k úrovni 1,2 percenta, čo predstavovalo maximum z leta 2014. Americké výnosy v závere mesiaca však ustúpili pri 10-ročnej splatnosti pod 2,9 percenta, keď začal mať na ne väčší vplyv efekt spomaľovania dynamiky rastu americkej ekonomiky v kombinácii s predpokladanou kulmináciu inflačných tlakov pred letom. To by mohlo vytvoriť priestor, aby Fed nemusel zvyšovať sadzby v závere roka v 50-bodových bázických krokoch, čo reflektovali aj ceny úrokových derivátov. Nemecké výnosy si však dokázali udržať úrovne vysoko nad jedným percentom pri 10-ročnom benchmarku, keď inflačné čísla z eurozóny ukazovali ďalšie zrýchľovanie rastu spotrebiteľských cien nad osempercentnú métu a trhy začali špekulovať, aj na základe vyhlásení viacerých centrálnych bankárov eurozóny, že možno bude potrebné sprísňovať menovú politiku rázne, pre eurozónu v ťažko predstaviteľných krokoch, po 50 bázických bodov. Zlepšenie nálady na trhoch koncom mesiaca sa pretavilo do odrazu cien podnikových dlhopisov či emerging bondov.

Dlhopisové trhy – prehľad výkonnosti za máj
  Zatváracia hodnota
31. 5. 2022
Máj Od začiatku
roka

Európske vládne dlhopisy so splatnosťou nad 1 rok: Bloomberg/Barclays index

226,6

-1,8 %

-10,6 %

Vládne dlhopisy USA so splatnosťou nad 1 rok: Bloomberg/ Barclays index

2 291,6

0,2 %

-8,3 %

Štátne dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín: JPMorgan Emerging Markets Bond Index EMBi Global Core

533,7

0,3 %

-15,2 %

Korporátne dlhopisy investičný stupeň: iBoxx Dollar Liquid Investment Grade Index

303,2

1,3 %

-13,3 %

Korporátne dlhopisy špekulatívny stupeň: iBoxx Dollar Liquid High Yield Index

308,3

1,0 %

-7,2 %

Nemecké štátne dlhopisy so splatnosťou nad 1 rok: Bloomberg/Barclays index

213,7

-1,7 %

-9,5 %

 

Komoditné  trhy 

Zlato klesá pri raste dlhopisových výnosov a zvyšovaní sadzieb centrálnymi bankami. Ropa s 10-percentným ziskom pre uvoľňovanie čínskych koronalockdownov a ruské embargo.

Zlato pokračovalo už druhý mesiac v zostupnom trende, keď stratilo vyše tri percentná a kleslo pod 1 850 dolárov. Reagovalo na rast dlhopisových výnosov a odoberanie menovej akomodácie hlavnými svetovými centrálnymi bankami v kombinácii s určitým poklesom averzie voči riziku. Ropa sa v priebehu mesiaca bez väčšieho zaváhania posúvala na dvojmesačné maximá a Brent sa obchodoval miestami pri 125-dolárovej méte a WTI nad 115 dolármi, pred začiatkom letnej motoristickej sezóny, ktorá prinesie dodatočný rast dopytu po komodite. Obchodníci navyše započítavali aj postupné uvoľňovanie koronalockdownov v Číne a boli nervózni z toho, že EÚ by mohla uvaliť pomerne prísne embargo na ruskú ropu, čo sa v závere mesiaca stalo realitou a čo značne zhorší už teraz vysokú dopytovo-ponukovú nerovnováhu na trhu, ktorý je podzásobený.

Komoditné trhy – prehľad výkonnosti za máj
  Zatváracia hodnota
31. 5. 2022
Máj Od začiatku roka

Komodity: DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return

606,3

3,5 %

38,5 %

Energie: DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return

958,9

7,5 %

61,2 %

Priemyselné kovy: DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return

253,0

-5,2 %

3,9 %

Vzácne kovy: DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return

155,4

-4,1 %

-1,3 %

Poľnohospodárske plodiny: DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return

80,3

-0,5 %

11,6 %

Ropa WTI

114,7

9,5 %

52,5 %

Ropa Brent

122,8

12,3 %

57,9 %

Zlato

1 837,4

-3,1 %

0,4 %

Striebro

21,6

-5,4 %

-7,5 %

Platina

968,9

3,1 %

0,0 %

Paládium

2 002,2

-14,0 %

5,1 %

 

Devízové  trhy

Dolár ustúpil z 20-ročných maxím pri kulminácii americkej inflácie.

Dolár v úvode mája predĺžil svoje posilňovanie voči košu hlavných svetových mien na 20-ročné maximá, keď sa dolárový index posunul až k 105 bodom. Zelenú bankovku podporovala zvýšená averzia voči riziku pre obavy z vädnutia ekonomického rastu vo svete, špeciálne v Európe a Číne na jednej strane, a na strane druhej očakávanie výrazne rýchlejšieho zvyšovania sadzieb Fedom ako vo zvyšku sveta. Vzájomný výmenný kurz eura voči doláru sa miestami dostal k hranici 103 centov na najnižšie úrovne od prelomu rokov 2016 a 2017. V závere mesiaca sa však trend na devízovom trhu otočil a dolár skončil máj na slabších úrovniach, ako začínal. Obchodníci totiž začali prehodnocovať počet a tempo zvýšení sadzieb Fedom smerom nadol pri prvých znakoch spomaľovania americkej inflácie. Silu dolára podkopávala aj zvýšená ochota podstupovať riziko. Euro vyskočilo voči americkej mene až nad 107 centov, keď derivátové trhy posúvali počet zvýšení sadzieb ECB v najbližších mesiacoch vzhľadom na neústupčivú infláciu v eurozóne pri zostrujúcom sa jastrabom slovníku jej predstaviteľov.

Devízové trhy – prehľad výkonnosti za máj
  Zatváracia hodnota
31. 5. 2022
Máj Od začiatku roka

EUR/USD

1,073

1,8 %

-5,6 %

EUR/GBP

0,852

1,6 %

1,2 %

EUR/CHF

1,030

0,3 %

-0,8 %

EUR/RUB

67,263

-10,8 %

-21,3 %

EUR/CZK

24,716

0,3 %

-0,7 %

EUR/HUF

397,270

5,1 %

7,6 %

EUR/PLN

4,583

-2,2 %

-0,1 %

EUR/JPY

138,110

0,8 %

5,5 %

EUR/CAD

1,358

0,3 %

-5,5 %

EUR/NOK

10,071

1,8 %

0,5 %

EUR/SEK

10,480

1,2 %

1,8 %

 

J&T BANKA


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Novinky a aktuality

Zobraziť všetky